• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fler turer med Markarydsbussen ska underlätta pendling

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott vill att Halmstads kommun är med och delfinansierar det treåriga projektet känt som ”Markarydsbussen”. Fler bussturer ska ge bättre möjligheter för både arbets- och studiependling i området.

Projektet är ett samarbete mellan flera parter – både från näringslivet och den offentliga sektorn. Projektet innebär att dagens linje 325, Halmstad–Markaryd via Laholm, utökas med fler avgångar per dag.

Fler bussturer väntas ge bättre förutsättningar för främst arbetspendling, men också för studiependling.

Drivande i projektet är näringslivet i Markaryd, som också är de största finansiärerna. Stora näringslivsaktörer i Markaryd ser behov av mer arbetskraft när verksamheterna växer och expanderar, och ser busslinjen som en bra resmöjlighet i väntan på att Markarydsbanan öppnar för persontågstrafik.

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att samtliga involverade parter skjuter till det förväntade underskottet. I Halland fördelas underskottet lika mellan Hallandstrafiken, Halmstads kommun och Laholms kommun. De halländska parterna kommer att bidra med 400 000 kronor vardera per år i tre år.

– Det känns viktigt att Halmstad är med och bidrar till att möjliggöra pendling till arbete och studier med kollektivtrafik, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Gun-Britt Löfdahl (S), ledamot i utskottet, säger:

– Markarydsbussen blir en stor förbättring för arbets- och studiependling. Det är viktigt att vi lyssnar in näringslivet och gör vad vi kan för att underlätta och stödja den växande arbetsmarknaden i området.

Det treåriga projektet beräknas kunna påbörjas tidigast i december 2022, och ska kunna avbrytas efter ett år om resandet blir för lågt.

Ärendet skickas nu vidare till kommunstyrelsen som har sista ordet.