• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Flera tillfälliga förskolor avvecklas – beslut i barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen att avveckla ett antal tillfälliga lokaler för förskolan. Nämnden har också arbetat fram ett så kallat förväntansdokument för grundskola och grundsärskola.

Halmstad har under lång tid haft för få förskoleplatser och flera verksamheter har bedrivits i tillfälliga lokaler. Under de senaste åren har flera förskolor byggts och tillgången till förskoleplatser är därför bättre än på flera år. Tillskottet i färdigställda förskolor tillåter att några lokaler nu fasas ut.

Uppsägningarna kan ske eftersom kommunens lokalförsörjningsplan innehåller nybyggnation av flera permanenta förskolor. Halmstad växer och behovet av nya förskolor fortsätter därför att vara stort. De tillfälliga lokaler som barn- och ungdomsnämnden beslutar om avveckling är:

  • Dungens förskola består av fem avdelningar i tillfälliga lokaler. Förskolan är placerad på Fyllinge där en ny lågstadieskola ska byggas. Verksamhet behöver tillåtas fortgå hela våren 2022.
  • Viktoria förskola består av en avdelning i en villa. Förskolan är placerad i Oskarström. Den lever inte upp till dagens krav och bör avvecklas när tillfälle ges. Enligt plan skulle förskolan avvecklas 2025. Små barnkullar gör att förskolan kan avvecklas tidigare än planerat.
  • Paviljongerna vid Kimbogårdens förskola består av fyra avdelningar i tillfälliga lokaler. Förskolan är placerad på Rotorp intill Kimbogårdens förskola som bedrivs i permanenta lokaler. Det finns nya förskoleplatser på Galgbergets förskola som snart är färdigställd. Kimbogårdens tillfälliga lokaler kommer att ersättas av Galgbergets förskola och de tillfälliga lokalerna föreslås avvecklas. Uppsägningstiden är sju månader med sista hyresdatum 2022-01-31.

Förväntansdokumentet – en överenskommelse mellan skolan vårdnadshavare och elever

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att anta ett så kallat förväntansdokument. Dokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan grundskola/grundsärskola och vårdnadshavare samt elever. Ett bra samarbete och en god kommunikation mellan skola och hem är viktigt för en lyckad skolgång.

Genom att ha höga förväntningar på varandra är tanken att tillsammans skapa goda förutsättningar för alla barns skolgång och utveckling. I skolan möter vi varandra med ömsesidig respekt och lägger en grund för en öppen och tillitsfull relation mellan elev, vårdnadshavare och skola.

I skollag och läroplaner beskrivs vilka förväntningar som vi kan ha på varandra. I läroplanen står bland annat ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”.

Beslutet föregicks av en debatt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet motsatte sig förslaget. Men det blev ja till dokumentet efter en omröstning med siffrorna 9-4.