• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Flanera med halländsk textiltradition på Österbro

Gammal halländsk textiltradition lyfts nu bokstavligt talat upp i ljuset. Österbro i centrala Halmstad har fått en ny ljusinstallation där mönster från traditionellt yllebroderi projiceras på bron.

Belysningsprojektet är en del i arbetet med Kulturstråk Nissan. En projektgrupp har tagit fram gestaltningsförslag för de fyra broarna i centrala Halmstad. Den gemensamma nämnaren för projektet är halländsk textiltradition: binge för Slottsbron, yllebroderi för Österbro, opphämta för Gamletullsbron och korsstygn för Järnvägsbron.

Österbro får ny dekorbelysning.

Den som promenerar på Österbro får sällskap av blomsterdetaljer från traditionellt halländskt yllebroderi. Bild: Anders Andersson.

Broderi på brudkuddar

Först ut av broarna att få sin ljusinstallation på plats är Österbro. Bron lyses upp underifrån med bärnstensfärgat ljus som binder samman den östra och västra sidan. Brons ovansida har fått mönster som hämtats från fritt yllebroderi på brudkuddar, som var vanligt på 1700- och 1800-talet i bland annat Halland. Kuddarna syddes av skickliga unga kvinnor inför framtida bröllop. Det som kännetecknar konstformen är att mönstren ofta upprepas symmetriskt. På Österbro har blomsterdetaljer från ett originalmönster använts till installationen, mönsterdelarna projiceras på bron och upprepas med samma regelbundenhet som broderierna från originalet.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Kultur i Halland – slöjd på Region Halland, och fått mycket hjälp i kunskapsinhämtningen om halländsk sömnadstradition, säger Martina Pihl Fritsi, projektledare på Halmstads kommun.

Belysning på Österbro har förlaga från gammal halländsk broderitradition.

Detaljerna i mönstret om projiceras på Österbro är hämtat från gamla broderioriginal. Bild: Anders Andersson

Lyser upp för fotgängare och cyklister

I planeringsdirektiv med budget 2018 avsattes en miljon kronor till gestaltningen av Kulturstråk Nissan, som syftar till att utveckla området runt Nissan för att bli mer levande och tillgängligt. Belysningen av broarna ska framhålla Nissan som ett samlande stadsrum där åns stränder kopplas samman och ytterligare ett steg tas för att vända staden mot Nissan. De fyra broarnas ljusinstallationer kommer att ske etappvis.

– Vi valde att börja med Österbro. Där rör sig många fotgängare och cyklister och bron leder rakt in till hjärtat av Halmstad. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta att genomföra skissförslagen och ljussätta alla våra broar i centrum och på sikt också arbeta in Wrangelsbron i det halländska textiltemat, säger Martina Pihl Fritsi.

Under Österbro sitter tio armaturer.

Under bron sitter tio armaturer som avger ett varmt bärnstensfärgat sken. Bild: Anders Andersson.

Vävmässa i september

Den som är nyfiken på att se mer från halländsk textiltradition har chansen i slutet av september då vävmässan, Väv2021 Länk till annan webbplats., planeras att hållas på Halmstad Arena.

Halländsk sömnadstradition ska pryda broarna i centrum. Först ut är Österbro.

Halländsk sömnadstradition är det gemensamma temat för gestaltningen av broarna i centrum. Först ut är Österbro. Bild: Anders Andersson.

Gobobelysning på Österbro

  • På Österbro har åtta nya gatuarmaturer monterats. Stolparna är åtta meter höga och på stolparna finns tolv så kallade gobo-armaturer som ger mönstret på bron.
  • Det går att byta lins i gobo-armaturerna för att få nya mönster.
  • Under Österbro sitter tio nya armaturer som lyser upp undersidan av bron.