• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ewa Kristensson slutar som förvaltningschef

Förvaltningschefen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen går i pension i sommar. Ewa Kristensson väljer att sluta efter fyra år.

Ewa Kristensson har varit förvaltningschef i Halmstads kommun sedan 2019 och väljer nu att gå i pension. Hon har en lång kommunal karriär bakom sig och har bland annat varit förvaltningschef i totalt 11 år.

Under åren som Ewa arbetat i Halmstads kommun har förvaltningen arbetat med starkt utvecklingsfokus och samtidigt hanterat utmaningar som bland annat pandemi och flyktingmottagande från Ukraina.

– Jag är så stolt över mina medarbetare som tagit sig an alla utmaningar under de speciella omständigheter vi levt med. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ställde snabbt om till digital undervisning och daglig verksamhet och arbetsmarknad och försörjning har drivit sina verksamheter med oförminskad kraft trots pandemin, säger Ewa Kristensson.

Ewa blir 61 år i vår och hon kommer att sluta sin tjänst i sommar. Det främsta skälet är att umgås mer med familjen.

– Det är en förmån att vara förvaltningschef men också krävande. Jag har fyra barn och hittills fyra barnbarn som jag nu vill träffa lite oftare. Dessutom har min man nyligen gått i pension, säger Ewa Kristensson.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har drygt 800 anställda och ansvarar för bland annat gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och daglig verksamhet.

– Ewa har ett stort hjärta för barnrättsfrågor och hon har bidragit till att Halmstads kommun genomförde en omfattande barnkonsekvensanalys som många andra aktörer inspirerats av. Hon blir saknad hos oss, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Rekrytering av ny förvaltningschef kommer att inledas inom kort.