• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ett viktigt steg mot att omvandla Kattegattsområdet

Kattegattsområdet i centrala Halmstad präglas av att stora delar av området inte utnyttjas för kommunala ändamål. För att ta tillvara på områdets geografiska potential gav samhällsbyggnadsutskottet den 16 augusti kommunledningsförvaltingen i uppdrag att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i området.

– Området är en oslipad diamant. För att bygga hållbart och med den hänsyn som behöver tas för såväl gestaltning som klimatanpassning behövs en strukturplan, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Uppdraget blir startskottet för en omfattande strukturplan för Kattegattsområdet som ska undersöka var det är lämpligt och möjligt att bygga bostäder, skolverksamheter och infrastruktur. Strukturplanen ska också undersöka hur området lämpligast ansluter till resterande Halmstad och redovisa vilka grönområden som utgör särskilt viktiga för platsens dagvatten- och skyfallshanteringen.

Strukturplanen bedöms kunna vara färdig tredje kvartalet 2023.