• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ett grönt Österskans

Gräsytor, buskar och träd, bättre belysning, gångstråk och fler sittplatser. Detta är några av de insatser som teknik- och fastighetsförvaltningen gör på Österskans i väntan på en permanent omvandling av området. Arbetet i området börjar hösten 2022 och planeras vara klart i början av 2023.

Gestaltningsförslag för hur Österskans kan komma att se ut.

Österskans har under de senaste åren upplevts mörk kvällstid och inte särskilt inbjudande vilket skapat en otrygghet. Därför tillsattes en budget på 5 miljoner kronor i kommunens Planeringsdirektiv med budget 2022–2026 för att rusta upp området. Målsättningen med upprustningen är att skapa ett grönt stråk från Nissan och Kapsylparken upp mot Österskans och teatern.

Upprustningen av Österskans är tillfällig i väntan på ett beslut om det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall i området. På området kommer det även att placeras en äventyrsgolfbana som invigs redan till sommaren. I den gamla terminalbyggnaden kommer det att säljas glass och en foodtruck kommer att sälja mat.