• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

En vecka fri från våld

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Med detta som utgångspunkt anordnar Halmstads kommun under nästa vecka (v48) en temavecka. Dagar som fylls med bland annat föreläsningar, workshops och dialogcafé - scrolla för program. Upplägget innefattar både fysiska som digitala träffar.

Halmstads kommun är ingalunda ensamma i detta och runt om Sverige genomförs mellan 29/11-3/12 aktiviteter som på olika vis belyser problemet med bland annat systematiskt, fysiskt/psykiskt och sexuellt våld, hedersrelaterat förtryck. Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Covid-19-pandemin medförde även flera begränsningar i sociala kontakter och möjligheter att träffa yrkespersoner. Därför är det extra viktigt nu att så många som möjligt sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.

Börja prata med varandra

I Halmstad har man valt att samordna aktiviteterna för att också tillsammans lyfta insatserna under En vecka fri från våld. Eftersom detta är ett sådant stort och brett problem har kommunen försökt att tänka så brett som möjligt och därför riktas aktiviteterna till olika målgrupper – såväl inom kommunen som ute bland allmänheten.
- Jag hoppas att de aktiviteter som vi genomför ska uppmärksamma våld i nära relation och undanröja den tystnadskultur som finns kring frågan. Istället ska vi våga börja prata med varandra och på det sätt göra det möjligt för människor att komma ur dåliga relationer och komma vidare i sina liv, säger samordnaren Jeanette Rundberg Kjellberg på Halmstads kommun.

Att utsättas för våld är inte acceptabelt. Tillsammans kan vi bekämpa våld i nära relation genom att inte blunda och visa omsorg för våra medmänniskor. På socialförvaltningen kan både våldsutsatta och de som utövar våld få hjälp. Behöver du skydd, kontakta Mottagningsenheten på dagtid på 035-13 78 88. Under kvällar och helger ring 112. Man kan även ringa Kriscentrum för stöd och hjälp utan registrering på 035-13 23 20. Läs mer om våld i nära relationer på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktiviteter som arrangeras under En vecka fri från våld

 • Dialogcafé med pyssel kring temat våld.
 • Tolv män (både tjänstemän och politiker) i Halmstads kommun bjuds in för att träffa Thomas gymnasielärare Karlsson för en dialog kring temat är vad män kan göra för att förhindra våld i nära relationer.
 • Digital föreläsning/workshop med fokus trygga föreningsmiljöer. Föreläsningen riktas till föreningsledare. Arrangeras i samverkan med RF-SISU Halland och Rädda barnen. OBS - uppskjuten till 16/2 2022, ny anmälan kommer framåt.
 • Nolltrefem Länk till annan webbplats., bjuder in ungdomsjouren Tigerlilja och kvinnojouren Viktoria för ett panelsamtal på temat ”En vecka fri från våld”. Samtalet tar avstamp i frågor som mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer, sex och samtycke, schysta relationer och hur man som ung kan få hjälp i svåra situationer. Onsdag 1/12 18-19.15.
 • Familjechatten. Länk till annan webbplats. kommer vara igång 1/12 och 2/12 mellan 18 och 21. Då Unizon tillsammans med Hanna Nordberg genomför "Våld i ungas relationer - hur upptäcker och förebygger vi?" samt när Vladimir Ahmed föreläser på medborgarcentrum/Andersberg kring "Vi måste våga prata om det här". Vid båda chattillfällena finns socialrådgivare på plats som har spetskompetens kring våld i nära relation.
 • "Våld i ungas relationer - hur upptäcker och förebygger vi?" på Unizon tillsammans med Hanna Nordberg. Målgrupp är föräldrar och aktiviteten görs i samarbete med ”Föräldrar Emellan” i Kungsbacka kommun och genomförs digitalt.
 • ”Vi måste våga prata om det här” med Vladimir Ahmed föreläsare/debattör/influencer föreläser kring våld i nära relation. För elever från gymnasieskolornas samhällsprogram i Klarasalen på Stadsbiblioteket.
 • Ett samtal mellan Studentkårens manliga ledamöter och Högskolan i Halmstads forskare och docent Frida Stranne. Samtalet bygger på Bianca Kronlöfs bok "Brev till mannen" och de tankar och känslor som boken väcker. 2/12 kl 16.30-17.30. Länk till eventet på facebook. Länk till annan webbplats.
 • Biblioteken. Länk till annan webbplats. kommer uppmärksamma genom att lyfta fram litteratur mm med anknytning till våld i nära relation.
 • Halmstad kommuns Instagramkonto. Länk till annan webbplats. kommer ansvaras av samordnaren för Våld i nära relation och beskriva div.aktiviteter i kommunen under vecka 48. Här kommer information om ViP – daglig verksamhets arbete tillsammans med sina brukare kring utvecklingsmaterialet väldigt intressant person, att Kriscentrum kan ge stöd utan biståndsbeslut, aktiviteterna på Andersberg mm.
 • Alla Hjärtans Hus Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. uppmärksammar man temat med informationsmaterial och film.