• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Enkät ska ge svar om tryggheten i Halmstad

Nu får invånarna i Halmstads kommun chansen att berätta hur de upplever sin närmiljö. I en årlig enkät ställer polisen och kommunen gemensamt frågor om tryggheten i kommunen.

Tidigare år har flera tusen personer svarat på enkäten. Therese Wallgren som är trygghetsstrateg på Halmstads kommun hoppas att intresset ska vara stort även denna gång.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att svara på enkäten så att vi får en bra bild av var och när vi behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder, säger hon.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte med konkreta åtgärder

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan vara grund för det medborgarlöfte som kommunen och polisen ger invånarna. Löftet innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten för invånarna.

Medborgarlöftet grundas även på kommunens och polisens övergripande lägesbilder och dialoger som förs med invånarna i olika orter och stadsdelar.

– Vi analyserar de svar vi får in i medborgardialogen och tittar även på den aktuella lägesbilden när vi tar fram medborgarlöftet, säger Kenneth Mattsson som är kommunpolis i Halmstad.

Nytt löfte fastställs i slutet av året

Nästa medborgarlöfte ska vara klart i slutet av året. Då ska det fastställas av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.

Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Enkäten är öppen fram till den 15 oktober.

Här kan du svara på enkäten.