• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Enig kommunstyrelse negativ till 2 000 bostäder på Örjans vall

Kommunstyrelsen har tagit ställning till den planutredning om Örjans vall som utrett om det går att bygga 2 000 bostäder på arenaområdet. En enig kommunstyrelse ställde sig negativa till så omfattande bostadsplaner, men går nu vidare med arenafrågan och hoppas kunna fatta ett beslut om Örjans valls framtid innan året är slut.

Planutredningen som presenterades vid dagens sammanträde togs fram efter att HBK och MTA bygg AB kommit med ett förslag om att bygga 2 000 bostäder på Örjans vall för att finansiera en ny fotbollsarena på Sannarp. Utredningen, som haft hjälp av bland annat planstrateger, mark- och exploateringsingenjörer, klimatstrateger, hållbarhetsstrateger och trafikingenjörer, visade på stora svårigheter kopplat till bland annat klimatförändringar och framtida dricksvattenförsörjning. Resultatet av utredningen gjorde att en enig kommunstyrelse ställde sig negativa till att lägga in 2 000 nya bostäder i kommunens ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”.

Läs mer och ta del av planutredningen i sin helhet på kommunens sida om Örjans vall.

Ny utredning ska påbörjas omgående

Under dagens beslut flyttades i stället fokus till den utredning som är planerad att genomföras under 2023.

I ett tilläggsyrkande från kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S), tydliggjordes att den budgeterade utredningen om Örjans vall, med syfte att utreda möjligheten för en nybyggd arena på befintlig plats, ska ”påbörjas omgående och redovisas senast Q4 2023 för att under innevarande år säkerställa framdrift i arenafrågan”. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom tilläggsyrkandet.