• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Elda rätt – även för miljön och grannsämjan

Situationen med skenande elpriser har gjort att kommunen märker av en ökad mängd anmälan av eldstäder och braskaminer. Förutom det självklara att elda rätt för att minska risken för bränder. Är även miljön samt det besvär det kan medföra andra viktiga aspekter att tänka på.

Eftersom nästan hälften av alla villa- och småhusbränder kan kopplas till eldstäder är det viktigt att du eldar på rätt sätt i din kakelugn, braskamin eller öppna spis. Elda alltid med torr ved och rätt lufttillförsel.
- Innan du börjar elda i din eldstad är det viktigt att du ser till att det är utfört en brandskyddskontroll och att den är sotad och godkänd för bruk, säger Gert Heinsvig, brandinspektör på Räddningstjänsten.

Prata med varandra

Men att elda fel är ju även skadligt för miljön och kan orsaka olägenhet för andra. Med olägenhet menas i detta sammanhang en störning som inte är ringa eller helt tillfällig och som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka din hälsa.
- Om du upplever en störning ska du först ta kontakt med den som du tror orsakar störningen och meddela detta. Den som orsakar störningen vet många gånger inte om det och genom dialog kan ni tillsammans hitta en lösning. Om du efter dialog fortfarande upplever störning kan du höra av dig till kommunen, säger Sofia Höglind, miljö- och hälsoinspektör på Bygg- och miljöförvaltningen.

Vad är en störning?

En störning innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Du kan störas utan att det enligt miljöbalken räknas som en olägenhet. För att kommunen ska kunna gå vidare med ärendet behövs information om vad problemet gäller, vilka datum och tider du upplever problem och vad orsaken är till problemet. Om kommunen skulle konstatera att din eldning orsakar olägenhet kan du exempelvis begränsas i hur ofta du får elda.