• Halmstads webbplatser

Efter votering: centrum- och bostadsplaner i Frösakull ut på samråd

Kommunstyrelsen har fattat beslut om nästa steg för detaljplanen för Frösakull centrum och Skogslunden. Efter votering – där en röst skiljde alternativen åt – står det klart att detaljplanen ska skickas ut på samråd.

Vid sammanträdet den 7 maj stod kommunstyrelsen inför två alternativa beslutsförslag: att skicka ut detaljplanen, som möjliggör för utveckling av Frösakulls centrumområde och ett nytt centrumnära område med cirka 180 bostäder Länk till annan webbplats., på samråd eller att avbryta detaljplanearbetet.

Det senare alternativet lades fram i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för ett par veckor sedan. Bakom förslaget stod Moderaterna, som i utskottet fick stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och därför fick majoritet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för samråd.

Sammansättningen i kommunstyrelsen ser dock annorlunda ut och fler partier är representerade.

När ärendet gick till votering vid kommunstyrelsens sammanträde i dag fick samrådsförslaget utöver stödet av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Tillsammans innebar det åtta röster.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade återigen för att avbryta detaljplanarbetet och fick stöd av Halmstads Lokala Parti, men var i minoritet med sju röster.

Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar beslutet:

– Det finns stor potential i området och jag är glad att vi nu tar nästa steg för att utveckla Frösakulls centrum. Den nya bebyggelsen kommer att komplettera befintlig villabebyggelse och möjliggöra för fler att bo i Frösakull i livets alla skeden. Vi planerar också att förfina området med ett nytt torg, en lekplats och upprustade parkmiljöer, säger han.

Anna Fallkvist (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, säger så här:

– Det är en oenig kommunstyrelse som fattat beslutet. Vi tycker att utfallet är olyckligt då vi upplever att man inte tagit hänsyn till den problematik som finns i området kopplat till infrastruktur och trafik. Med tanke på att det även kommer byggas bostäder i Tylöbäck tillkommer mer trafik, och de som bor i Frösakull har oftast mer än en bil per hushåll, vilket måste finnas med i planeringen.

Hon fortsätter:

– Vi motsätter vi oss de 5-våningshus som kommer att ha enplanshus intill. Vi upplever att man på andra ställen är noga med att inte ha så stora höjdskillnader intill varandra och vi tycker att så ska även gälla här. Vi saknar ett helhetstänk över Frösakull så att området kan utvecklas i harmoni.

Samrådet är beräknat att ske mellan den 15 maj och den 7 juli.