• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Dramatiskt ökade kostnader för socialtjänsten

Socialnämnden ser nu de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i sin verksamhet och påverkan är stor. Det lutar åt ökade kostnader på över 38 miljoner kronor över helåret.

Redan för ett år sedan varnade socialnämnden för ökat kostnader på grund av pandemin framförallt då det gäller missbruk, inom socialpsykiatrin och för utsatta barn. Nämnden konstaterar att påfrestningen på samhället och socialförvaltningens verksamhet är utan motstycke.

Den ekonomiska prognosen, efter tre månader, pekar på ett underskott på över 38 miljoner kronor för hela året. Det handlar bland annat om ökade kostnader för sluten missbruksvård, en dramatisk ökning av orosanmälningar kring barn som också är mer komplexa samt ökade kostnader för familjehemsplaceringar.

Av dessa pengar är drygt 11 miljoner kronor kopplade direkt till pandemin. I övrigt handlar det om ökad belastning och kostnader för verksamheterna som följd av pandemin.

–Verksamheten är under hårt tryck men våra medarbetare gör ett mycket gott arbete för de som är i behov av insatser. Vi ser tyvärr den samhällsutveckling som nämnden tidigt befarade och flaggade för, säger Ella Kardemark (KD) socialnämndens ordförande.

–Ekonomin för socialnämnden är katastrofal på grund av pandemin men också att vi har ett nytt normalläge nu när kommunen växer, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.