• Halmstads webbplatser

Detaljplan för utökat skolområde antagen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade idag att anta detaljplanen för del av Vallås 1:1, Kristinehedsgymnasiet, som möjliggör för att utöka gymnasiets skolområde.

Med den nya detaljplanen kan en ny gymnasiebyggnad med tillhörande idrottshall tillkomma på området, vilket i sin tur gör att bygg- och anläggningsprogrammet som i dag finns på Kattegattgymnasiet kan flytta dit.