• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för nytt bostadsområde i Kvibille ut på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 november att en ny detaljplan för centrala Kvibille ska skickas ut på granskning.

Planen gör det möjligt att bygga en förskola med fyra avdelningar och omkring 60 bostäder med närhet till kommunikationer, närservice och rekreation.

Detaljplanen beskriver att bostadshusen kan byggas som villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Visionen är att det ska bli en mix av boendeformer som knyts samman med det angränsade bostadsområdet Pilagård. I planerna finns dessutom gång- och cykelvägar mot Kvibille centrum.