• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för ny förskolelokal i Snöstorp antagen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 maj att anta ändringarna för Snöstorp 7:21.

Den aktuella byggnaden, i området omkring Lågagård vid Växjövägen, har i tidigare detaljplan enbart varit avsedd för bostadsändamål. Antagandet innebär att begränsningen tas bort och förskoleverksamhet nu får lov att bedrivas i fastigheten.

Därmed har en aktör, som redan är verksam i området, förutsättningar att etablera förskoleverksamhet i lokalerna. Kommunledningsförvaltningen bedömer att små privata förskolor är ett bra komplement till kommunens egna större enheter.