• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för nya bostäder i Linehed ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 1 mars att detaljplanen för Hembygden 1 med flera ska ut på samråd. Detaljplanen som kommunen tillsammans med HFAB tagit fram syftar till att utveckla Linehed genom att möjliggöra omkring 150 lägenheter, 25 radhus, nya lokaler för näringsverksamhet och ett nytt parkområde.

För att ge plats åt radhus föreslår detaljplanen att riva garagelängor utmed Åttingsstigen, samt fastigheten som idag inrymmer bland annat affär. Radhusen föreslås att byggas på delar av Lineheds torg. På tomten utmed Laholmsvägen, där det idag står en obemannad mack, planeras att flerbostadshus byggas med möjlighet för lokal service i markplan.

Dessutom föreslås att ett nytt parkeringsgarage med plats för cirka 150 parkeringsplatser, ett nytt parkområde med damm samt bullerskyddande väggar för att komma tillrätta med trafikbuller från omgivande vägnät.

- Tillsammans med HFAB tas ett omtag kring utformningen, där vi möjliggör nya lägenheter för exempelvis stundeter. Mycket efterlängtat, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.