• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för hotellutbyggnad ut på samråd

En ny detaljplan för Vindbryggan 3 ska möjliggöra för utökad hotellverksamhet och för gammalt att möta nytt. Detaljplanen skickas nu ut på samråd efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 27 september.

Fastigheten Vindbryggan 3 ligger utmed Norra vägen och består i dag av en huvudbyggnad och en innergård med två gårdshus. I lokalerna bedrivs i dag hotellverksamhet och det är tänkt att fortsatt göra så, om än i större skala.

Hotellaktören har ansökt om planbesked för att utöka hotellet med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Förslaget innebär att de två gårdsbyggnaderna behöver rivas för att ge plats åt en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen.

Området kring Vindbryggan 3 bedöms ha högt kulturhistoriskt värde och fastighetens huvudbyggnad, med fasad utmed Norra vägen, är byggd i början av 1900-talet i klassisk jugendstil. Huvudbyggnadens kulturhistoriska värden säkerställs i den nya detaljplanen som nu ska ut på samråd, och det införs även förbud mot rivning.

Under samrådstiden har allmänheten och berörda möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.