• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för förskoleverksamhet ut på granskning

Ett förslag om en ändring i detaljplanen för fastigheten Snöstorp 7:21, i syfte att möjliggöra förskoleverksamhet, ska ut på granskning. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tisdagen den 19 april.

I nuvarande detaljplan för Snöstorp 7:1 är fastigheten enbart avsedd för bostadsändamål.

Den aktuella byggnaden, i området omkring Lågagård vid Växjövägen, har tidigare varit i kommunal ägo och kommunen bedrev under flera år daglig verksamhet i fastigheten. Under 2019 sade utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen upp avtalet och lämnade lokalerna. Kommunen sålde sedan fastigheten till en privat aktör. Sedan dess har byggnaden stått tom.

En privat aktör, som redan är verksam i området, vill ändra detaljplanen för att möjliggöra förskoleverksamhet i lokalerna.

Förslaget om detaljplansändringen har varit ute på samråd och flera synpunkter har inkommit. Synpunkterna har till stor del varit positiva. Kommunledningsförvaltningen bedömer att små privata förskolor kan vara ett bra komplement till kommunens egna större enheter.

Förslaget skickas nu ut på granskning.