• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för förskola i Trönninge antagen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 maj att anta ändringarna i detaljplanen för fastighet Trönninge 11:132.

Ändringarna slår bland annat fast att skolverksamhet får bedrivas i fastigheten. Sedan 1989 har en förskola bedrivit verksamhet i fastigheten med tillfälligt bygglov. Eftersom fastigheten varit planlagd som bostad har verksamheten stridit mot detaljplanen. Planändringen innebär att förskolan Hästen nu kan ansöka om permanent bygglov.

Läs mer om detaljplanearbetat