• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler campingplatser ut på granskning

För att möjliggöra en utökning av Gullbrannagårdens camping, konferens- och lägergårdsverksamhet har en ny detaljplan arbetats fram. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 1 mars att detaljplanen ska ut på granskning.

Efter att detaljplanen har kommit tillbaka från samråd kvarstår huvuddragen i planförslaget. Det aktuella området ligger cirka tio kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6:an. Syftet med nya detaljplanen är att Gullbranngården ska kunna öka antalet campingplatser och stugor för kunna expandera sin verksamhet. Den nya detaljplanen ser också till att campingen får en ny infart genom väg 542.

– Det är viktigt att den här typen av verksamheter får möjlighet att växa. Det handlar om landsbygdsföretagande, turism och arbetstillfällen, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.