• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler campingplatser antas

Förslaget om ändring av detaljplan för en utökning av Gullbrannagårdens camping, konferens- och lägergårdsverksamhet antas efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 27 september.

Det aktuella området ligger cirka tio kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6:an. Syftet med nya detaljplanen är att Gullbranngården ska kunna öka antalet campingplatser och stugor för kunna expandera sin verksamhet. Den nya detaljplanen ser också till att campingen får en ny infart genom väg 542.