• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler bostäder i Haverdal på granskning

För att möjliggöra en förtätning med bostäder i Haverdal har ett förslag på ny detaljplan arbetats fram.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att detaljplanen för Haverdal 15:2 ska ut på granskning. Efter att planen var ute på samråd kvarstår förslagets innehåll och huvuddrag till stor del.

Fastigheten har tidigare använts både som potatislager och bilverkstad. Syftet med den nya planen är att komplettera och bredda ortens boendealternativ som i dagsläget till stor del utgörs av villor. Exploatören planerar att riva befintlig byggnad och uppföra 25 bostäder, i form av radhus i två våningar.

– I Haverdal finns idag mest villor, därför är dessa bostäder ett välkommet tillskott. Området ligger också nära både service och kollektivtrafik, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.