• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler bostäder i Haverdal antas

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 januari att anta detaljplanen för Haverdal 15:2. Efter att planen var ute på granskning kvarstår förslagets innehåll och huvuddrag till stor del.

Fastigheten har tidigare använts både som potatislager och bilverkstad. Syftet med detaljplanen är att komplettera och bredda ortens boendealternativ som i dagsläget till stor del utgörs av villor. Exploatören planerar att riva befintlig byggnad och uppföra 25 bostäder, i form av radhus i två våningar. Parkeringsplatser planeras i norr och söder, och bullerplank med möjlighet att uppföra förråd tillåts mot Kustvägen.