• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler bostäder i centrum antagen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 maj att anta den nya detaljplanen för Instruktören 5 med flera.

För att möjliggöra en förtätning med stadsnära bostäder har ett förslag på ny detaljplan för Instruktören 5 med flera arbetats fram. De aktuella fastigheterna ligger centralt belägna vid Norra vägen och Kastanjeallén. Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att möjliggöra bygget av ett flerbostadshus med cirka tio lägenheter.

Läs mer om detaljplanearbetet