• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för centrumnära bostäder ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 16 augusti att en ny detaljplan för kvarteren Katten 4, 5 och 18 ska ut på samråd. Detaljplaneförslaget innebär att nya bostäder i området kan förverkligas.

Kvarteret utvecklas med nya bostäder och kommer likt idag, innehålla en blandning av olika verksamheter i bottenplan mot Nässjögatan. Totalt medger planförslaget 19 000 kvadratmeter för bostäder och cirka 2 150 kvadratmeter för verksamhetslokaler.

Beroende på hur lägenhetsfördelningen motsvarar den nya detaljplanen ett tillskott på mellan 190 till 255 bostäder i området.