• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplaner i Snöstorp och Marbäck på samråd

På tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att två detaljplaner ska ut på samråd.

Den ena detaljplanen som ska ut på samråd är fastighet Snöstorp 7:21. Fram till mitten av 2019 användes fastigheten av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen till att bedriva daglig verksamhet. Därefter har fastigheten sålts till en privat aktör som vill bedriva förskoleverksamhet i fastigheten. För att kunna göra det krävs en detaljplansändring som tillåter det. Gällande detaljplan avser endast bostadsändamål.

Den andra detaljplanen som ska ut på samråd är fastighet Marbäck 2:12. Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder med tillhörande infrastruktur och även med möjlighet till förskola eller skola. Området ligger centralt i Marbäck och omfattar cirka 10 hektar. Bostäderna som föreslås för platsen är enfamiljshus (rad-, par- eller kedjehus) och mindre flerbostadshus i en till två våningar. Detaljplanen för Marbäck har tagits fram av exploatören (i detta fall fastighetsägaren) med hjälp av inhyrd konsult. Arbetet har gjorts i samarbete med en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunen. Det är första gången för Halmstads kommun som en detaljplan arbetats fram av exploatören själv. Arbetssättet kommer att utvärderas inför framtiden.

– Fler bostäder i Marbäck är helt i linje med vår översiktsplan och orten ligger i utvecklingsstråket mot Simlångsdalen. Restiden in till Halmstad är kort och här finns en grön och avkopplande miljö, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, och fortsätter: Exploatörsdriven planprocess är ett arbetssätt som vi behöver lära mer om och jag ser fram mot att följa det här exemplet.

– Eftersom Marbäck utvecklas är det viktigt att vi redan nu säkerställer förskolor och annan offentlig service som hör en bostadsort till. Att detaljplanen har varit exploatörsdriven är tack vare en motion av Socialdemokraterna. Förhoppningen är en snabbare process och att vi med hjälp av detta äntligen ska få fart på detaljplaneringen i vår kommun, säger Stefan Pålsson (S), andra vice ordförande.