• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Desinformations-kampanj angriper svensk socialtjänst

Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett ansvar för att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga.

Det pågår en desinformationskampanj som anklagar svensk socialtjänst för övergrepp mot muslimer och deras barn. Konton kopplade till våldsbejakande islamistiska organisationer sprider falsk information om myndigheter och socialtjänst i flera svenska kommuner, detta enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, som följt kampanjen.

På socialstyrelsens webbplats kan du lära dig mer om socialtjänstens verksamhet:
Information om svensk socialtjänst på flera språk (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Falska påståenden undergräver förtroendet

Som många medier rapporterat den senaste tiden handlar budskapet i desinformationskampanjen om att socialtjänsten med hjälp av lagen om vård av unga (LVU) "kidnappar" barn till muslimer för att sekularisera dem. De osanna påståendena undergräver förtroendet för svenska myndigheter, rättsskipning och domstolsväsende samt skadar det svenska samhället. Risken är att föräldrar som är i behov av att få bra hjälp och stöd av socialtjänstens insatser inte tar kontakt med kommunen.

Varför är otillbörlig informationspåverkan farlig?
Desinformation och konspirationsteorier kan underblåsa hat, bidra till polarisering av samhället och utnyttjas av grupper som vill hota och störa samhällets funktionalitet. Hot om våld skapar otrygghet och utgör en fara för människors liv och hälsa. Ett lågt förtroende för samhällets institutioner och misstro mot rättssäkerheten hotar det demokratiska samhället.
Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vi följer händelseutvecklingen

I Halmstad har vi inte märkt av desinformationskampanjen men vi följer utvecklingen noggrant både på nationell och lokal nivå. Socialförvaltningen arbetar genomgående för att öka förtroendet för våra verksamheter genom att ha ett gott bemötande, vara professionella och transparenta.

Har du frågor om vårt arbetssätt och vilka insatser vi kan hjälpa till med är du varmt välkommen:
Kontakta socialförvaltningen