• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Datum klart för folkomröstning

Datum för den historiska folkomröstningen i Halmstad blir söndagen den 23 januari nästa år. Det beslutade kommunfullmäktige efter votering i dag.

I maj röstade kommunfullmäktige enhälligt ja till att det blir en folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans. Vid dagens fullmäktigesammanträde krävdes votering både för att fastställa datum för folkomröstningen och hur frågan på valsedeln ska formuleras. Slutligen klubbade kommunfullmäktige följande beslut som rör folkomröstningen och hur den ska organiseras:

Datum

Folkomröstningen kommer att äga rum söndagen den 23 januari 2022.

Frågeställning

Kommunfullmäktige beslutade att frågan på röstsedeln blir:

  • ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?”

Svarsalternativet blir:

  • ”ja” eller ”nej”, med kryssrutor på valsedlarna där den som röstar markerar sitt val.

Röstsedlar

Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska vara gula och i formatet A6.

Vallokaler

Kommunfullmäktige beslutade att vallokalerna ska vara öppna mellan 8.00 och 18.00 under valdagen, den 23 januari 2022. De 54 valdistrikt som användes under EU-valet 2019 kommer att användas vid folkomröstningen. Det blir också möjligt att förtidsrösta, rösta genom bud eller rösta genom ambulerande röstmottagare.

Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast kl. 18.00 den 25 januari.

Finansiering

Politikerna i fullmäktige beslutade också att avsätta sammanlagt 5,5 miljoner kronor till folkomröstningen.

– Med de här besluten fortsätter nu den demokratiska processen med att organisera folkomröstningen efter det folkinitiativ som tagits. Som företrädare för Halmstads kommuns folkvalda församling hoppas jag att den fortsatta processen präglas av respekt för varandra och att vi alla bidrar till en god ton i samhällsdebatten, trots att vi inte alltid tycker lika, säger Andreas Bergman (M), ordförande i kommunfullmäktige.

Jämlikt valdeltagande

Av de medel som fullmäktige avsatt till folkomröstningen kommer 500 000 kronor att gå till insatser för ett jämlikt valdeltagande. Ambitionen är att alla invånare som får rösta ska känna till folkomröstningen och vad frågan handlar om för att kunna göra ett aktivt val att rösta eller inte. Halmstads kommun kommer att prioritera insatser till målgrupper som brukar rösta i lägre grad än andra grupper, dessa är unga, personer med funktionsnedsättning och invånare som bor i valdistrikt där valdeltagandet brukar vara lågt.

– Det är viktigt att alla invånare ska kunna skaffa sig en uppfattning om vad folkomröstningen handlar om. Jag vill redan nu uppmana alla rösterberättigade att använda sin demokratiska rättighet att rösta. Ta chansen att påverka i den här frågan, säger Andreas Bergman.

Bakgrund

Det var den 8 mars i år som representanter för folkinitiativet lämnade in över 10 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans. Det krävs att tio procent av de röstberättigade i Halmstads kommun, 8 075 personer, ska ha skrivit på namnlistan för att folkinitiativet ska vara giltigt. En granskning som gjorts av kommunen visar att 8 661 namnunderskrifter var godkända.

Den 25 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras utifrån folkinitiativets begäran. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet i en folkomröstning kommer att följas.