• Halmstads webbplatser

Busskort och biologisk mångfald i Ansvar för Halmstads budgetförslag

När Ansvar för Halmstad presenterar sitt förslag till Mål och budget 2025-2029 finns satsningar på busskort för yngre och äldre, körkortsbidrag till omsorgsstuderande gymnasieelever och intensifierat arbete för ökad biologisk mångfald med bland nyheterna.
Tidigare satsningar på förebyggande sociala insatser fortsätter.

Ansvar för Halmstad presenterade genom kommunråden Stefan Pålsson (S), Anna Fallkvist (M), Ella Kardemark (KD) och Urszula Hansson (S) sitt budgetförslag vid en pressträff i dag.

Budgeten är den tredje som partierna i Ansvar för Halmstad (Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna) lägger tillsammans.

- Grunden för vårt samarbete har alltid handlat om en vilja att på riktigt ta ansvar för vår kommun och att hela tiden ha människan, miljön och ekonomin i centrum när vår stad växer. Vi enades tidigt i de sociala frågorna och har gjort flera lyckade satsningar på området i våra senaste budgetar. Den här gången tar vi steg för ett mer hållbart Halmstad och vill tydligare vara med och påskynda den gröna omställningen, säger Stefan Pålsson (S), kommunråd.

Bland de gröna satsningarna syns bland annat nyheter som intensifierat arbete för ökad biologisk mångfald, stärkta miljökrav i upphandlingar, utökad trädplantering i centrum och en särskild busskortssatsning för äldre och yngre. Busskortssatsningen innebär att de två målgrupperna till ett kraftigt subventionerat pris, 50 kronor i månaden, kommer att kunna åka kollektivtrafik dygnet runt.

- Vi är väldigt duktiga på att bygga vår stad hållbart. Det här är en satsning som riktar sig åt en annan dimension i vårt miljö- och klimatarbete, nämligen beteendeförändringen hos invånare. Vi vill att det ska vara lätt för Halmstadborna att göra klimatsmarta val, och att underlätta resande med kollektivtrafik är ett steg i det ledet. Vi lägger 24 miljoner kronor på busskorten i vår budget, men exakta detaljer om hur exempelvis åldersindelning får vi svar på i framtida förhandlingar med Hallandstrafiken, säger Anna Fallkvist (M), kommunråd, och tillägger:

- Satsningen har dessutom ytterligare positiva effekter när det kommer till social hållbarhet. Det kan bidra till att underlätta en meningsfull fritid för unga, och att motverka ensamheten hos äldre.

Ansvar för Halmstad väljer att fortsätta sina tidigare satsningar på förebyggande insatser, bland annat genom det brottsförebyggande paket som lanserades i samband med deras första gemensamma budget. Även trygghetsskapande insatser som ordningsvakter i centrum förlängs. Under 2025 vill man även stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Bland nyheterna för 2025 finns också en insats för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsutbildningar på gymnasiet genom att erbjuda eleverna bidrag till körkort. En av kommunsveriges största utmaningar framöver är kompetensförsörjningen, inte minst inom just vård- och omsorgsyrkena.

- Att ha körkort är en viktig aspekt i att vara attraktiv på arbetsmarknaden och kan därför både locka fler till utbildningarna och underlätta möjligheterna att komma ut i arbete. Satsningen löser inte enskilt rekryteringsutmaningarna, men är en tydlig signal från oss om att vi måste tänka brett, nytt och kreativt för att möta framtidens utmaningar, säger Ella Kardemark (KD), kommunråd.

Total budget på 7,5 miljarder kronor

Kommunens totala nettobudget för 2025 är 7,5 miljarder kronor. Nämnderna får sammanlagt 384 miljoner kronor mer 2025 än 2024, vilket innebär en ökning på 5,4 procent.

- Vi är jätteglada att kunna göra en särskild lättnad för barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, två nämnder som båda haft det tufft de senaste åren. Bun och Soc får inte med sig några effektiviseringskrav in i 2025, säger Urszula Hansson (S), kommunråd.

Investeringsbudgeten ska ses över

Vad gäller investeringsbudgeten, dit engångskostnader för exempelvis nya skolor, idrottshallar och infrastruktur som vägar och broar inkluderas, ser Ansvar för Halmstad behov att titta närmre på den under kommande år. De senaste befolkningsprognoserna visat att Halmstads invånarantal inte ser ut att öka i samma takt som man tidigare trott, vilket gör att investeringarna i bland annat nya skol- och förskolelokaler behöver ses över så att de taktar med befolkningsökningen.

Budgetförslaget går nu vidare till kommunstyrelsen som behandlar ärendet den 7 juni. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 17 juni.

Du kan ta del av förslaget i sin helhet på sidan om Mål och budget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.