• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Budgeten för Halmstad antogs av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen om planeringsdirektiv med budget 2022–2026 för Halmstads kommun. Det blev alliansens budget som fick majoritet.

Under innevarande år har alliansen styrt Halmstad med en budget byggt på socialdemokraternas budget.

Fyra förslag till budget fanns att ta ställning till under måndagens möte: Alliansens, socialdemokraternas, sverigedemokraterna och vänsterpartiets, därtill fanns också yrkanden från miljöpartiet och en oberoende ledamot.

Efter en lång dag med debatter och diskussioner beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom alliansens budget genom att sverigedemokraterna gick på den linjen. Beslutet togs med siffrorna 42-29.

Budgeten i korthet

Det är effekterna av coronapandemins som har präglat årets budgetarbete och prioriteringar. Behovet av social omsorg och arbetet med psykisk ohälsa bedöms öka. Det ger ett stort fokus på förebyggande insatser.

Budgeten innehåller insatser för att förhindra framtida problem med psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Under kommande fyra år avsätts till arbetet Samsynk, närmare 50 miljoner kronor. Verksamheten utökas till att omfatta även Vallås och Andersberg utöver Oskarström

Effektiviseringskravet på verksamheterna minskar de kommande två åren. Det innebär att verksamheterna får förstärkningar på 28 miljoner år 2022 och 45 miljoner 2023.

Investeringsutgifterna ligger i genomsnitt på drygt 1,2 miljarder kronor årligen under perioden 2022-2026. De allra största investeringarna planeras i förskole- och skollokaler, totalt 2,1 miljarder

Beslutet i fullmäktige blev också att skapa möjligheten att bygga och förvalta Vallås nya skola med plats för 1 000 elever i privat regi, med kommunen som hyresgäst. Skola samt två idrottshallar ska då kunna stå klar redan 2025.

Ombyggnaden av Norre katts park och Rotundan ska starta med bland annat en tillgänglighetsanpassad toalett. Det ska också ske en satsning på Österskans där den gamla terminalbyggnaden rivs så att ett nytt grönområde kan anläggas.

I budgeten finns ett antal riktade uppdrag. Ett av dem riktas till HFAB, bolaget ska arbeta aktivt för att intressera de boende för att ombilda hyresbostäder till bostadsrätter.

I ett annat uppdrag ska myndighetsutövningen granskas. Frågan är om Halmstads kommun tolkar lagstiftning och allmänna råd hårdare än andra. Utredningsuppdraget ska genomföras med stöd av extern part.

Skatten oförändrad

Kommunalskatten 2022 kommer att vara oförändrad med 20,98 per intjänad hundralapp.

Sedan valet 2018 styrs Halmstads kommun av Alliansen som består av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna. De fyra allianspartierna har dock ingen egen majoritet i kommunfullmäktige. Övriga partier är socialdemokraterna, sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.