• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Brukarinflytande när socialförvaltningen anställer chef

Socialförvaltningen har provat att ha med brukare från verksamheten i rekryteringsarbetet efter en ny enhetschef.

- Brukarens medverkan i rekryteringsprocessen innebär en kvalitetshöjning. Vi pratar hela tiden om brukarfokus och brukarmedverkan. Detta är ett konkret exempel på att vi faktiskt lyssnar på brukarna och tar med deras tankar och åsikter i verksamheten, säger Marie Langemark, avdelningschef för avdelningen för stöd och service på socialförvaltningen

Enligt Marie Langemark ställer brukarna andra typer av frågor om exempelvis brukarmedverkan som andra som deltar i rekryteringsprocessen inte gör. Hon får helt enkelt andra perspektiv på vilka frågor som är viktiga att ställa till kandidaterna. Hon ser gärna en fortsättning på detta arbete kanske med en grupp av brukare som tillsammans förbereder sig inför anställningsintervjuer.

- Insatsen personlig assistans är sannolikt den insats i vårt samhälle, där brukaren har det största inflytandet över hur insatsen utformas. Brukaren har också ett medinflytande när det gäller vilken personal som skall arbeta hos dem. Brukarna har därför sedan länge deltagit i rekryteringen av de personliga assistenter som skall arbeta hos dem. Lagens intentioner om delaktighet och brukarmedverkan finns också i andra insatser, varför jag tänker att det vore intressant att prova brukarmedverkan i rekrytering även till andra tjänster, som exempelvis boendestödjare, stödassistenter och socialsekreterare, säger Marie Langemark.

Extra motiverad

Den som fick tjänsten som enhetschef heter Lina Berg och arbetar i dag som skolkurator inom kommunen. Hon blev glad över att en brukare var med vid intervjutillfället.

- Jag blev extra motiverad när jag hörde att en brukare skulle vara delaktig i intervjun. För mig är delaktighet och inflytande viktigt. Brukarinflytande är viktigt och här görs det på riktigt! vilket jag tror på eftersom vi ska leda medarbetare som arbetar i brukarens hem. Detta ger brukarna en möjlighet att på riktigt påverka sin vardag, säger Lina Berg.

Den som Lina möte i anställningsintervjun var Erik Larsson som haft personlig assistens i femton år. Erik är mycket nöjd över att han fick möjligheten att vara med i arbetet med att välja enhetschef.

- Det var väldigt tydligt för mig vilken kandidat som jag satte på första plats av de som intervjuades. Jag ville ju veta vilken syn kandidaten hade på brukarmedverkan och inflytande, säger Erik som fokuserade på frågor om tidigare erfarenhet kring bemötande, empatiskt förhållningssätt, lösningsorienterat arbetssätt, konflikthantering, matchning mellan personal och brukare samt relationen mellan brukare och personal.

Stöd i arbetet

Erik tyckte också att han lärde sig om själva processen kring rekrytering av chefer och han fick insyn i processen.

- Jag deltar gärna igen och ser fram emot det, säger Erik.

Som stöd i arbetet hade Erik Anders Gustavsson som är metodstödjare på socialförvaltningen. Anders och Erik arbetade tillsammans med förberedelser. Anders var också med som ett stöd under intervjutillfällena och samordnade projektet hela vägen. Erik var delaktig hela vägen fram till beslut om vem som skulle erbjudas tjänsten.