• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Brist på förskoleplatser

Under våren 2022 kommer det att vara brist på förskoleplatser inom vissa områden i Halmstad. Detta gör att Halmstads kommun inte kommer att kunna erbjuda förskoleplats i vissa delar av kommunen.

I Trönninge, Snöstorp, Andersberg, Nyhem, Linehed, Furulund och Oskarström kommer Halmstads kommun inte att kunna erbjuda förskoleplats i närområdet under våren 2022.

De vårdnadshavare som ansökt om plats på en kommunal förskola i områden med platsbrist har fått information om att de med stor sannolikhet inte kan erbjudas en plats på någon av de förskolor som de valt.

– Det är beklagligt att vi befinner oss denna situation. Just nu erbjuder vi plats i närmsta möjliga område. Vi har förskoleplatser men kan inte alltid matcha de lokala behoven. Flera nya förskolor byggs och lokaler renoveras, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Fler barn under våren och brist på personal

Under våren är det betydligt fler barn i våra förskolor än på hösten då en del av barnen går vidare till förskoleklass.

– Under våren öppnar vi flera tillfälliga förskolor och arbetar hårt för att bemanna dessa. I höst kommer de flesta att bli erbjudna en plats på en förskola i sitt närområde, säger Kajsa Rydehed enhetschef på barn- och elevenheten.