• Halmstads webbplatser

Brand på Trönninge förskola

Under onsdagen utbröt en brand i personalrummet på Trönninge förskola, barn och personal utrymde förskolan snabbt.

Branden är släckt men lokalerna är rökskadade och verksamheten kommer inte att kunna använda delar av lokalerna innan de har sanerats.

Avdelningarna Masten och Bryggan kommer att vara på Gula villan under tiden förskolan saneras och renoveras. Avdelning Seglet påverkas inte av rökskadorna.