• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Bra betyg för förskolorna i Halmstad

Vårdnadshavare i Halmstad är mycket nöjda med sitt barns förskola visar en undersökning som Halmstads kommun har gjort. 96 procent av vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga i förskolan och 95 procent anser att personalen ger ett gott bemötande.

Vartannat år skickar barn- och ungdomsförvaltningen skickat ut en enkätundersökning där 2 270 vårdnadshavare har tyckt till om kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg i kommunala och fristående verksamheter

96 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn känner sig trygg och trivs på förskolan. 2021 då enkätundersökningen genomfördes senast upplevde 95 procent av vårdnadshavarna att deras barn trivdes och var trygga på förskolan.

–Det är positivt att så många barn i verksamheterna känner sig trygga och att den höga värderingen håller över tid. Vår strävan är samtidigt att alla barn ska vara trygga i verksamheten, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Många vårdnadshavare är nöjda med bemötandet från förskolan, 95 procent av vårdnadshavarna svarade att de upplever de får ett gott bemötande från personalen.

– Bemötande är en viktig del av förskolans uppdrag, därför är dessa höga värden en viktig bekräftelse på förskolans arbete, säger Kent Roslund.

Till stora delar är vårdnadshavarna dessutom mycket nöjda med förskolans innehåll framför allt kring trygghet, bemötande, lust att lära och skapande.

Mindre nöjdhet med barngruppernas sammansättning och utemiljön

Barngruppens sammansättning och storlek är ett av områdena som vårdnadshavarna är något mindre nöjda, i fristående förskolor finns det en avsevärt högre nöjdhet hos vårdnadshavarna. Flera vårdnadshavare pekar på enskilda brister i utemiljön på den egna förskolan. I fritextsvaren visar flera vårdnadshavare missnöje med hög personalomsättning och ett stort antal vikarier i verksamheten.

Förskolorna arbetar vidare med resultatet

Enkäten genomfördes digitalt under perioden 29 mars-16 april. Alla vårdnadshavare fick ett e-postmeddelande med en länk till enkäten via Unikum. De fristående förskolorna skickade meddelande till vårdnadshavare via sina egna kanaler. Enkäten fanns på svenska, engelska och arabiska.

Det går cirka 5 800 barn i förskolan eller pedagogisk omsorg i Halmstads kommun. Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med för att ständigt förbättra och utveckla sina verksamheter.

Varje rektor får nu en rapport för den verksamhet som de ansvarar för och kommer att gå igenom resultatet med sina medarbetare. Därefter kommer vårdnadshavarna att få ta del av resultatet.