• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Bilfritt Lilla torg i sommar

29 maj stängs Lilla torgs parkering av för uppbyggnad av en tillfällig mötesplats i sommar. Onsdagen den 31 maj öppnas torget för allmänheten. Även Hamngatan kommer att rustas upp och bli en sommargågata.

I augusti påbörjas arbetet med den permanenta ombyggnaden av Lilla torg och till dess görs det om till en tillfälligt bilfri mötesplats. Som tidigare somrar kommer här finnas uteserveringar, sittplatser och blommor. På området kommer det finnas flera lek- och aktivitetsytor som till exempel ”Fia med knuff”, boulebana och pingisbord.

Öppning onsdag 31 maj

Onsdagen den 31 maj öppnas mötesplatsen för allmänheten. Arbetet med att bygga om Lilla torg tillfälligt startar den 29 maj klockan 07.00. Från och med då hänvisas bilburna besökare till parkeringshuset Svartmunken som ligger i närheten.

Framtidens Lilla torg

Arbetet med den permanenta ombyggnaden av Lilla torg beräknas starta i augusti. Torget och anslutande gator kommer då att göras om till en härlig blandning av mötesplats, växlighet, konst och uteserveringar. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024.

Hamngatan - sommargågata

Från den 1 juni kommer delar av Hamngatan att stängas av för bilar då uteserveringarna börjar ta plats. Bilarna kommer att kunna köra ner till precis innan Bankgatan där det byggs en vändzon. Utmed Hamngatan kommer det även att placeras ut hängmattor, blomsterarrangemang och sittplatser.