Biblioteken öppnar upp från den 22 februari

Kulturnämnden har beslutat att öppna samtliga bibliotek i kommunen förutom att det fortfarande inte ska vara så kallade mötesplatser.

Från den 22 februari är beslutet att servicen på biblioteken ska vara ”låna-lämna-gå”. Förutom det finns även självservice för utskrifter, kopiering och snabbdatorer tillgängligt.

Stadsbiblioteket kommer att vara öppet måndag till fredag mellan kl 10 och 18, på lördagar och söndagar mellan kl 12-16.

De övriga biblioteken kommer att ha ordinarie öppettider. På biblioteken i Söndrum, Harplinge och Oskarström kommer också systemet med meröppet att fungera.

Även medborgarservice på Vallås öppnar från och med den 22 februari. På Vallås kommer det vara öppet tisdag förmiddag och onsdag eftermiddag. Medborgarservice Andersberg har öppet sedan tidigare med ordinarie öppettider.

Antalet besökare i lokalerna som tillåts samtidigt grundar sig på de aktuella restriktionerna och anslås på respektive plats.

Planen är också att bokbussen kommer att köra enligt turlista tidigast från den 1 mars. Begränsad service med möjlighet att lämna tillbaka medier och att hämta reserverade böcker och bokkassar. Det kommer dock inte att vara öppet för besökare på bokbussen.

- Beslutet om att öppna upp är noga avvägt i förhållande till smittspridning och har också skett i samråd med smittskydd Halland. Genom större lokaler och fler öppettimmar sprider vi ut antalet människor som ändå kommer till oss och som vi ser hela tiden ökar i antal. Vi öppnar alltså inte som mötesplats, endast låna-lämna-gå och antalet kommer vara noga begränsat, säger Martin Gillgren, avdelningschef för biblioteken i Halmstads kommun.

- Dessutom uppfyller vi inte vårt uppdrag med dagens servicenivå. Inte minst då det gäller våra prioriterade grupper som vi inte når. Dessutom är det viktigt att barn och unga har tillgång till böcker, inte minst på sportlovet.