• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Beviljat bygglov för Fisketorget

Byggnadsnämnden har beviljat företaget Fisk-Olle bygglov för en restaurang på kajen på Hamngatan. Avtalet ger också sökande rätt att utnyttja bryggan som uteservering mellan april och september.

– Det här ärendet är ett bra exempel på hur viktigt det är med dialog och det gemensamma målet att få till en bra lösning för alla på platsen. Det har varit politikens starka vilja att få till en hållbar lösning som gynnar både staden som den enskilde näringsidkaren, säger Jan Prytz, byggnadsnämndens ordförande.

Kajen och den kommande restaurangen ligger nära översvämningsdrabbade Nissan. Utmaningen har varit att få till en bra byggnad som håller hög kvalité tekniskt som gestaltningsmässigt. Processen har blivit aningen utdragen då detaljplanen har krävt kompromisser och konstruktiva dialoger på en begränsad byggyta. Nu har sökande kommit in med ett slutförslag som byggnadsnämnden kunnat ge bygglov på.

– Klart att detta har varit ett speciellt ärende eftersom det är på en sådan publik plats. Vi är många som bidragit inom kommunens verksamheter genom att vara lösningsorienterade och stöttat sökande i hur de ska möta kraven i detaljplanen och på gestaltningen. Givetvis med målet så att alla till slut blir nöjda med slutresultatet, säger Anders Thorén, förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen. Platsen vid kajen är en av kommunens mest publika platser som inte är bebyggd än.

– Restaurangen blir väldigt fin och en välkomnande entré till centrum, säger Jan Prytz.