• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Beslut om datum för folkomröstning

Kommunstyrelsen behandlade under sitt möte på tisdagen frågan om hantering av folkomröstning utifrån folkinitiativets begäran ”Inget hotell på Österskans och i Picassoparken”. Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att folkomröstning ska ske.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att folkomröstningen ska ske den 23 januari 2022. Moderaterna och Sverigedemokraterna förordade att omröstning ska ske i samband med de allmänna valen i september 2022.

Frågeställningen som kommunstyrelsen förordar lyder: Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna yrkade dock på att folkinitiativets förslag till frågeställning skulle användas. Den lyder ”Vill du att det ska byggas ett hotell på Österskans och i Picassoparken?”

I underlaget från kommunledningsförvaltningen beskrivs att det är viktigt att frågeställningen tar hänsyn till helheten i utvecklingen av Österskans. Förutom en hotellbyggnation inbegriper förslaget andra delar som saluhall och restaurang. Kommunledningsförvaltningen förordar också att Picassoparken tas bort ur frågeställningen då förslaget inte omfattar en hotellbyggnation i Picassoparken. Den föreslagna hotellbyggnaden kommer att placeras på det som i dag är asfalterad trafikyta.

Ärendet om datum och frågeställning för folkomröstningen går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.