Besked om närvaro för gymnasierna i Halmstads kommun

De kommunala gymnasierna i Halmstad kommer varsamt att öka närvaron i skolan. Eleverna som går sista året på sin utbildning kommer att ha 100 procents undervisning på plats i skolan medan elever i tvåan och ettan fortsätter med växelvis distans

– Vi har övervägt flera perspektiv i detta beslut. Det handlar om att se till elevernas rätt till undervisning, smittläget i länet, medarbetarnas oro samt att följa nationella beslut, säger Ewa Kristensson, förvaltningschef utbildnings-och arbetsmarkandsförvaltningen.Sedan vecka 13 bedrivs växelvis närundervisning för eleverna i Halmstads kommuns gymnasieskolor. Efter det senaste beskedet från nationella myndigheter om återgång för gymnasiet har Halmstads kommun nu fattat ett beslut om hur undervisningen ska ske resten av vårterminen.

Den växelvisa närundervisningen fortsätter för elever i årskurs ett och två. För elever i årskurs tre kommer närundervisning ske till 100% från och med vecka 17 och framåt.

Gymnasierna Kattegattgymnasiet, Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet har olika typer av utbildningar vilket göra att elevernas närvaro i skolan kan se något olika ut. Besked om hur upplägget ser ut för respektive skola kommuniceras direkt till berörda elever.

Regelbundna riskanalyser

Introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan och praktiska moment på yrkesprogrammen är undantagna och kommer att ha full närundervisning. Elever i behov av särskilt stöd kommer även fortsatt att ha närundervisning utifrån sina behov.

För att säkerställa en säker arbetsmiljö sker riskanalyser regelbundet mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare samt med elever på de olika skolorna. Främst handlar det om åtgärder för att motverka trängsel.

– Det här är ett viktigt besked för våra elever som har haft en mycket ansträngd situation med distansundervisning under lång tid. Men jag vill påpeka att beslutet kan komma att ändras eftersom vi noga följer utvecklingen och andra myndigheters bedömningar, säger Ewa Kristensson