• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår ny grundsärskola inom Kattegattsområdet

Under onsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att föreslå till kommunstyrelsen att ändra ett tidigare beslut och bygga en ny grundsärskola inom Kattegattsområdet i stället för på Sofieberg.

Tidigare är det beslutat att grundsärskolor för årskurs F–9 ska byggas på Ranagård, Vallås och Sofieberg. Barn- och ungdomsnämnden föreslår nu att flytta den planerade grundsärskolan på Sofieberg till en skola inom Kattegattsområdet.

I takt med att Halmstad växer ökar också behovet av skolor och elevplatser både i grundskola och grundsärskola. Flera skolor med grundsärskola är planerade att byggas inom de närmsta åren. Idag är det brist på elevplatser inom grundsärskola och flera av lokalerna som finns är inte ändamålsenliga.

Nytt behov av skola på Sofieberg

I kommunens nya översiktsplan “Framtidsplan 2050” har antalet nya bostäder på Sofieberg minskat kraftig jämfört med tidigare förslag. Behovet av en ny skola i området har därför förändrats och byggnationen av en ny skola kan skjutas framåt i tiden.

Eftersom det finns ett stort behov av en ny grundsärskola föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att anslaget flyttas över till ny skola inom Kattegattsområdet tillsammans med ny skola för årskurs F–9 som planeras vara klar 2026.