• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Avtal för nya lokaler i Vilhelmsfälts industriområde

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 22 mars att godkänna ett reservationsavtal med Fastighets AB Fordonet 5 för fastigheten Halmstad Fordonet 7. Reservationsavtalet innebär att bolaget under vissa villkor kommer kunna köpa fastigheten från kommunen.

Avtalet som nu tecknats ger bolaget möjligheten att utveckla ett byggprojekt på Vilhelmsfälts industriområde. Bolagets tanke är att bygga nya lokaler för lager- och kontorsverksamhet på marken som kommunen i dag äger. Under förutsättningen att bolaget får bygglov och startbesked för sitt projekt, kommer bolaget kunna köpa fastigheten Halmstad Fordonet 7 för 8 500 000 kronor. Rent praktiskt innebär avtalet att Fordonet 7 kommer kunna överlåtas och slås samman med bolagets redan ägda fastighet – Fordonet 5.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om reservationsavtalet.