• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Avgift för att ladda bilen på kommunala parkeringar

Från och med den 2 maj kommer det att kosta pengar att ladda sin bil i kommunens laddstationer. Anledningen är att täcka de kostnader som medföljer servicen för parkerande elbilar, så som elkostnad, drift och underhåll. Samt att privata anläggningar inte ska missgynnas i konkurrens med kommunala.

Halmstads kommun har idag tio kommunala parkeringsanläggningar som tillsammans erbjuder totalt 67 laddplatser. Från 2 maj kommer bilister som vill ladda sin bil få betala inledningsvis 3,85 kr/kWh inklusive moms. Därutöver tillkommer den tidigare kostnaden för själva parkeringen.

Halmstads Energi och Miljö AB ansvarar för driften av laddstationerna och dess betaltjänst. Betalningen gör bilisten i EasyParks parkeringsapp. Under implementeringen av betaltjänsten kan det tillfälligt uppstå driftstörningar med laddningen och betalning.