• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Årets medborgarlöfte är undertecknat

Polisen och kommunen förnyar sina löften till medborgarna när det gäller trygghet. Liksom förra året står tryggheten i centrumkärnan i fokus.

År 2017 skrev Polisen och Halmstads kommun det första gemensamma medborgarlöftet med syftet att parterna tillsammans ska arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet. Löftet förnyas varje år utifrån resultatet av den webbaserade enkätundersökning som alla medborgare har möjlighet att delta i. På detta sätt får invånarna möjlighet att påverka trygghetsarbetet.

Löftet om stadskärnan förlängs

Undersökningen visar att det är i stadskärnan flest invånare upplever otrygghet. En
ökad trygghet och minskande brottslighet är ett långsiktigt arbete. Pandemin har påverkat arbetet som inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerat därför förlängs löftet om stadskärnan.

– Årets medborgarlöfte går helt i takt med våra offensiva budgetsatsningar på trygghet och centrumutveckling, med ett tydligt fokus på kameraövervakning, ökad vuxennärvaro och modernisering av city, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

– Det är bra att kommunen fortsätter vässa sitt samarbete med polisen vad gäller trygghetsarbetet i stadskärnan. Samtidigt är det viktigt att fortsätta utveckla insatserna i andra områden som Andersberg och Vallås, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Medborgarlöfte 2021-2022

Polisen och Halmstad kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas trygghet i stadskärnan genom att:

 • Samverka med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
 • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
 • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Polisen lovar att:

 • Polisen ska under 2021–2022 närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar per år.

Kommunen lovar att:

 • Ansöka om tillstånd för kamerabevakning i stadskärnan.
 • Öka närvaron av trygghetsskapande vuxna i stadskärnan.
 • Kontinuerligt arbeta med en ren och välskött stadskärna.
 • Stänga av biltrafik och skapa en umgängesyta på Lilla Torg under sommaren.
 • Ta fram en ny gestaltning av Stora Torg och genomföra den.
 • Belysa och aktivera kulturstråk Nissan.
 • Byta ut dekorationsbelysningen i träd och komplettera julbelysningen.

Medborgarundersökning 2021

Till grund för löftet ligger den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2021 och som fick knappt 1 200 svar.

Sammanställningen visar att 71 procent av dem som svarat tycker att det finns otrygga platser i kommunen, det är en ökning med 10 procent från år 2020. Oron för att utsättas för brott har dock minskat något — 35 procent 2021 jämfört med 40 procent föregående år.

De fem platser som upplevs som mest otrygga är i fallande ordning Halmstads stadskärna, Andersberg, Vallås, Nyhem och Öster.