• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Årets bästa kommunala arbetsplats

Varje år utses årets bästa arbetsplats av kommunstyrelsen. Syfte med priset är sprida goda exempel inom kommunen och på så vis lyfta fram den goda arbetsplatsen inom Halmstads kommun. Priset ska även inspirera andra och sprida goda idéer.

I år tilldelas priset valkansliet som arbetar inom ramen för servicekontoret. Priset delades ut av Ella Kardemark, ordförande i kommunens personal- och ledningsutskott, KPLU, på tisdagseftermiddagen. Samma dag som kommunstyrelsen tog beslutet.

Motiveringen till att valkansliet fick priset är följande:

Valkansliet är en arbetsplats som aktiveras i samband med allmänna val och folkomröstningar. Under dessa perioder är arbetet mycket viktigt då valen bygger grunden för kommunens verksamhet och invånarnas demokratiska rättigheter.

Valkansliet har tillsammans byggt upp en tydlig struktur för sina uppgifter där alla är delaktiga i planeringen. Öppen kommunikation i en bra mix av erfarna och nya medarbetare, jämnt fördelade utifrån kön, ålder och bakgrund, bidrar till hög flexibilitet där man löser alla uppgifter på bästa sätt.

Under 2021 har kansliet snabbt ställt om till nya uppdrag. Arbetsgruppens sammansättning och inriktning har därför förändrats vid flera tillfällen på ett smidigt sätt.

Priset är på 2 000 kronor per anställd (max 50 000 kr) som får användas för valfri gemensam aktivitet eller resa för medarbetarna på arbetsplatsen.