• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Året runt-parkering vid Skallkrokens hamn ut på granskning

Förslaget om ändring av detaljplan för Skallkrokens hamn, Särdal 2:39, ska ut på granskning, efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 7 juni

Förslaget om ändring av detaljplan för Skallkrokens hamn, Särdal 2:39, ska ut på granskning efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet. Detaljplansändringen går ut på att de säsongsbestämmelser som idag reglerar när husbilar får lov att parkeras vid Skallkrokens småbåtshamn tas bort. På så vis blir det möjligt att parkera husbilar på platsen året om.

Ändringsförslaget har nyligen varit ute på samråd. Inga sakägare eller remissinstanser hade då synpunkter på förslaget.