• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Året runt-parkeringar vid Skallkrokens hamn ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 19 april att en ny detaljplan för Särdal 2:39 ska ut på samråd. Detaljplanen föreslår att säsongbestämmelserna som reglerar när husbilar ute vid Skallkrokens småbåtshamns får lov att parkeras – tas bort.

Skallkrokens båtsällskap har en anläggning som kan ta emot både båt- och husbilsägare, och föreningens önskemål är att kunna använda hamnens tio uppställningsplatser även utanför sommarsäsongen. Ändringen i detaljplanen som nu går på samråd innebär att uppställningsplatserna kommer kunna användas året runt.

– Ändringen ökar möjligheterna till turism i Halmstad under en större del av året. Vi vill hela tiden skapa fler tillfällen för året-runt-turism, och visa att Halmstad är mer än sommarsäsong, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.