• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Är du kulturaktör och intresserad av uppdrag?

Halmstads kommun har alltid behov av människor med kulturkompetens för olika sorters uppdrag. Vi har hela tiden många projekt på gång inom våra verksamheter.

En intresseanmälan garanterar inte att du får jobb, men det är ett bra första steg - att låta oss veta att du finns samt vad du kan och vill.

Här kommer några exempel på vilka sorters jobb det kan röra sig om:

Konstnärlig gestaltning

Är du konstnär kanske du är intresserad om att göra en offentlig gestaltning? Halmstads kommun avsätter 1,5 miljoner kronor per år för konstnärlig gestaltning. Medlen används till utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljö. Inför upphandlingen av en konstnär till våra offentliga gestaltningar söker vi igenom vår lista efter konstnärer som kan passa uppdraget. Observera att det finns en särskild intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på webbsidan.

Skapande i förskola och skola

Skapande skola, ett stöd för kultur i förskola och skola, genererar varje år vitt skilda projekt. Antingen kan du komma med en egen projektidé eller så kan du bli tillfrågad om ett redan existerande projekt. Det kan röra sig om allt från att hjälpa barn och unga att skriva låtar till att undersöka närområdet genom en konstform.

Kreativt på biblioteken

Inom till exempel biblioteken arrangeras skrivkurser och rytmik för olika åldrar. Ibland uppstår det behov av någon som kan leda de här aktiviteterna.

Enskilda verkstäder

Inom flera av våra verksamheter, till exempel på Halmstads konsthall, äldreboenden och biblioteken arrangeras kreativa verkstäder med olika innehåll. Det kan vara utifrån ett givet tema, en konstform eller en konstnärlig teknik. Beskriv gärna din kompetens brett när du fyller i din anmälan.

Vill du anmäla ditt intresse kan du anmäla dig här.

Om du vill jobba med uppdrag riktade till barn och unga, tänk då på att du ska kunna lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Blankett hittar du på polisens webbsida Länk till annan webbplats..