• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Antagningsstopp på vissa vuxenutbildningar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium fattade den 15 maj beslut om att stoppa antagningen till gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux) hos Movant och Moa. Samtidigt kommer också interkommunal ersättning för Yrkesvux att stoppas. Vård- och omsorgsutbildningen omfattas inte av stoppet.

Under hösten 2022 kom besked från Skolverket att de statsbidrag som sökts tillsammans av de halländska kommunerna (exklusive Kungsbacka) minskas kraftigt. För Halmstads del innebär det att vi får cirka 7 miljoner mindre att använda till Yrkesvux. Från och med nu och under resten av 2023 finns det tyvärr inte resurser att ta in nya elever till Yrkesvux på Moa och Movant.

När det gäller kombinationsutbildningar (SFI i kombination med Yrkesvux) som finansieras med andra statsbidrag kommer Halmstad kommun att arbeta tillsammans med Moa och Movant för att starta den typen av utbildning under hösten.

För mer information, kontakta:

Henrik Andersson
Telefon: 070-8110993
Epost: henrik.andersson2@halmstad.se