• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Akutboenden för Ukrainaflyktingar stängs

Migrationsverket meddelade på tisdagseftermiddagen samtliga Sveriges kommuner att man inte har samma behov av tillfälliga boenden/akutplatser för ukrainare på flykt.

Samtidigt meddelar Migrationsverket att läget snabbt kan förändras och behov kan uppstå på nytt.

Migrationsverket meddelade på tisdagseftermiddagen samtliga Sveriges kommuner att man inte har samma behov av tillfälliga boenden/akutplatser för ukrainare på flykt.

Samtidigt meddelar Migrationsverket att läget snabbt kan förändras och behov kan uppstå på nytt.

Det innebär, för Halmstads del, att kommunen inaktiverar sina platser. I första hand är det Stenstorpshallen och Sockerbiten (Söndrum) som kommer att tömmas på sängar och annat material. Tills vidare behålls sovplatserna i Kombihallen då dessa inte påverkar den ordinarie verksamheten i hallen.

Halmstads kommun förberedde knappt 300 sängplatser, fördelade på tre idrottshallar, på begäran av Migrationsverket.

Förra veckan anlände ett 40-tal flyktingar från Ukraina till Stenstorpshallen. Övriga hallar har inte varit i bruk. De flyktingar som bott i Stenstorpshallen på Kärleken lämnade under onsdagsmorgonen för ett nytt boende hos Migrationsverket i Skara.

När hallarna är tömda och återställda kan den ordinarie skolidrotten och föreningsverksamheten återupptas i lokalerna. Föreningar och skolor kommer att få besked om detta så snart det är möjligt. Kommunens medarbetare som bemannat det akuta boendet kommer att återgå till ordinarie arbetsuppgifter.

I Halmstad finns det i dag cirka 130 flyktingar från Ukraina som bor på Migrationsverkets boende i Knebildstorp och Spenshult. Halmstads kommun fortsätter arbetet med att organisera skolgång för de berörda barnen. Kommunen fortsätter också samarbetet med civilsamhället med stöd och aktiviteter för flyktingarna.

Halmstad har visat sina tre hjärtan med ett fantastiskt stöd och engagemang. Detta kommer vi att kunna kanalisera vidare för det kommer att finnas behov att ge människor på flykt stöd.

Kommunen fortsätter att ha en hög beredskap om flyktingsituationen förändras och behov uppstår.