• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Aim’n tecknar avtal för lokaler i Getinge

Halmstads kommun tecknar ett reservationsavtal med Aim High Fastighet AB för fastigheten Getinge-Brogård 2:12 som ligger i Getinge industriområde, det godkände samhällsbyggnadsutskottet under sitt möte.

Avsikten är att bebygga fastigheten med lokaler för kontor och lager, detta efter att Aim Apparel AB (Aim’n) har vuxit ur sina befintliga lokaler på Söndrums industriområde där de bedriver e-handel.

Reservationsavtalet innebär att Aim High Fastighet AB ges rätt att förvärva fastigheten på drygt 16500 kvadratmeter för en köpeskilling om 4,1 miljoner kronor då byggnation påbörjats.

Aim’n skriver i sin intresseanmälan att de räknar med att inom en treårsperiod vara runt 150 medarbetare mot dagens 66, varav de flesta kommer att vara placerade i Halmstad.

– Aim’n har haft en fantastisk tillväxtresa och har försäljning över hela världen. Det gläder mig att de väljer att fortsätta satsa i Halmstads kommun, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande.